P07-Złoty Pomander

Złoty Pomander pomaga nam ponownie połączyć się z naszymi instynktami i odkryć wrodzoną mądrość. Rozwiewa on irracjonalne lęki i fobie i może być pomocny w rozwiązywaniu trudności w grupie rówieśniczej łącząc każdego z wiarą w samego siebie. Złoty ułatwia przełamywanie nawykowych i emocjonalnych wzorców, zarówno o podłożu mentalnym, emocjonalnym, czy fizycznym i odnosi się do lęków, które leżą u podłoża tych wzorców. Wraz z mądrością złotego możemy zdać sobie sprawę, co prowadzi do ukształtowania się określonego wzorca i w jaki sposób uwolnić się od swoich nałogów. Może być on również pomocny w przypadkach skrajnego niepokoju podczas pisemnych czy ustnych egzaminów, ułatwiając zapamiętanie wyuczonych informacji. Złoty Pomander wspiera przyswajanie jedzenia i energii. Pomaga w odpuszczeniu głębokich irracjonalnych lęków i łagodzi napięcie w splocie słonecznym. Złoty łączy nas z naszą gwiazdą reinkarnacji.

 

[powrót]