P11-Turkusowy Pomander


Turkusowy Pomander jest Pomanderem Ery Wodnika ułatwiającym przekazywanie mądrości Nowej Ery. Pomander ten wyzwala kreatywność, zachęca do komunikacji pochodzącej z serca oraz ułatwia przepływ inspirującej komunikacji skierowanej do wielu osób, przekazywanej przez środki masowego przekazu takie jak radio, kino, teatr i wystąpienia publiczne. Może on złagodzić tremę i technofobię. Wzmacnia komunikację z kryształami i duchami natury oraz ułatwia zaprzyjaźnienie się z komputerami i technologią opartą na układach scalonych. Turkusowy wspiera w różnych twórczych zajęciach takich jak pisanie, malowanie czy taniec. Może być pomocny, kiedy nie wiemy jak się czujemy, umożliwiając nam wyrażenie tego, co leży nam na sercu. Jednocześnie, kiedy wyrażamy miłość i troskę, turkusowy chroni nas przed nadmiernym doświadczeniem bezbronności. Może być przydatny przy zajmowaniu się doradztwem. Turkusowy zachęca do niezależności i zdolności, aby wziąć odpowiedzialność za nasze uczucia i czyny, a co więcej, aby w sposób twórczy pozostawać w kontakcie ze zbiorowym światem archetypów, z którym jesteśmy powiązani.

 

[powrót]