Q02-Khutumi

W języku angielskim słowo Kuthumi brzmi jak „Przyjdź do mnie” (ang. come to me) i uważa się, że stanowi ono inwokację pozytywnych energii z przyszłości. Ta Kwintesencja wskazuje na oświeconą samo-wiedzę. Kuthumi pomaga ludziom odnaleźć swoją rolę pomiędzy królestwami aniołów i dewów, także dzięki własnej intuicji, poprzez królestwo aniołów, możemy zrozumieć boski plan i ugruntować go na ziemi. Przedstawia proces wzrostu naszej małej woli do poziomu, w którym zostaje uwolniona negatywna świadomość samego siebie i rozkwita pozytywna samoświadomość. Kwintesencja ta pomaga nam skomunikować się z  ogólnie znanymi  bądź osobistymi symbolami, wnosi szczęście do naszego życia poprzez przyciąganie pozytywnych jakości. Khutumi nawiązuje do Pitagorasa pomagając nam zrozumieć naukę i liczby. Inwokuje te energie do pola aury, dając nam odmienne zrozumienie form i energii. Przynosi również mądrość i bezwarunkową miłość.

 

[powrót]