AAE05- Archanioł Sandalphon

Ta esencja jest pomocna, aby zainspirować nas do rozwijania głębokiego potencjału współczucia, zrozumienia współzależności i możliwości współpracy w naszej ludzkiej rodzinie poprzez sieć energii i życia występującego na Ziemi, jak również zawartej w samej planecie. Kiedy odejdziemy od reakcji opartych na konfliktach i współzawodnictwie, zarówno w osobistym życiu, jak również wynikających z naszego uczestnictwa w szerszych społecznościach, doświadczymy w większym stopniu pełni, akceptacji i docenienia różnorodności. Nastąpi transformacja długo utrzymywanego systemu przekonań a ezoteryczna wiedza, która istnieje w naszym starożytnym banku pamięci stanie się bardziej dostępna. Regularne używanie tej esencji archanielskiej pomaga nam spojrzeć na siebie z jasnością i akceptacją- akceptacją, która odzwierciedla zrozumienie ludzkiego piękna zamiast jedynie zarzutów niedoskonałości. Nasze wzrastające współczucie dla siebie samego i ludzkości uwalnia nas od starych, negatywnych, hamujących nas wzorców. Pełni naturalnej pokory jesteśmy w stanie pozwolić, aby promieniała nasza duchowa obecność. Sandalfon pomaga nam wyobrazić sobie Nową Erę, do której zmierzamy na swój własny, unikalny sposób; odpadają nasze zawężone, krytyczne poglądy i wkraczamy w nową przestrzeń całościowej wizji i boskiego zrozumienia. Patrzymy na świat z większą troską i jaśniejszą wizją- z jego dziwactwami i jego boskością: działa przez nas Całość.

 

[powrót]