Aura-Soma

Spis treści
Aura-Soma
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Przesłanie systemu Aura-Soma

Jesteś kolorami, które wybierasz -odzwierciedlają one potrzeby twojej istoty.

Vicky Wall

Kolory przemawiają do każdego z nas, niezależnie od tego czy jesteśmy spełnioną dorosłą osobą, czy małym dzieckiem. Nawet ci, którzy są niewidomi, bądź też nie postrzegają kolorów, mogą odczuć wibrację koloru i zostać przyciągnięci do określonych kombinacji.

Słowo aura oznacza światło i odnosi się do faset kolorowego światła wewnątrz każdego z nas, potencjału naszej duszy-zadania duszy. Soma odnosi się do istoty, która zamieszkuje ciało. W języku greckim soma oznacza ciało; w języku aramejskim istotę, w Sanskrycie życiodajne energie, zawierające pole elektromagnetyczne znajdujące się tuż nad ciałem fizycznym. W ten sposób Aura-Soma przekazuje koncepcję, że w gruncie rzeczy jesteśmy istotami skomponowanymi ze światła czy życiodajnych energii. Z perspektywy fizyki kwantowej- cała materia jest światłem wibrującym z różnymi częstotliwościami- na poziomie komórkowym, ludzkie istoty są bio-fotonami, które pobierają i wysyłają światło. Takie zrozumienie jest wyrażone w starożytnym poglądzie Wedyjskim oraz w tradycji tybetańskiej, które opisują nas jako tęczowe istoty.

W systemie Aura-Soma, znaczenie terminu świetlane ciało jest następujące: nowoczesna  fizyka twierdzi, że cała materia włączając w to ciało fizyczne oczywiście- jest światłem o różnych częstotliwościach. Ciała subtelne są również światłem o innych częstotliwościach. Wszystkie ciała razem tworzą świetlane ciało, ale tylko dla ludzi, którzy są tego świadomi. To uświadomienie zachodzi nie tylko na poziomie intelektualnym, ale również na poziomie zmysłowym i psychologicznym. Tego rodzaju doświadczenia wykraczają daleko poza słowa i trudno je  wiernie opisać.


Powstanie Terapii Aura-Soma

Terapia Aura-Soma narodziła się w 1983 r. w Anglii, kiedy jej założycielka Vicky Wall,  otrzymała inspirację pozwalającą jej stworzyć flakoniki Equilibrium jako skutek modlitw i medytacji. Od najmłodszych lat, Vicky podobnie jak ojciec, który był znanym mistrzem Kabały i Zohar, posiadała dar widzenia aury, jasnowidzenia, dar który wzmacniał się w późniejszych latach jej życia, pomimo że dziedziczna cukrzyca spowodowała utratę wzroku. W jej osobie skupiała się intuicja, świadomość subtelnej anatomii, dziedzictwo Kabały a  także wykształcenie w zakresie wiedzy medycznej dotyczącej leczniczych właściwości roślin i naturalnych metod uzdrawiania, które zostały jej przekazane przez ojca. To wykształcenie i unikalna kombinacja odziedziczonych zdolności sprawiła, że Aura-Soma objawiła się i narodziła się poprzez nią w jej końcowych latach życia. Miało to miejsce na początku 1983r , co tak opisuje w swojej biografii: