Aura-Soma - Strona 3

Spis treści
Aura-Soma
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Rozwój  Systemu Aura-Soma

Jedną z najbardziej przemawiających jakości Aura-Somy jest fakt, że jest to wciąż ujawniający się system. Kiedy rodzi się każda następna butelka, gwałtownie rozwija się cały system, jak również wglądy i wiedza ludzi, którzy z nim pracują. Sama Vicky mówiła, że po ostatnim doświadczeniu bliskim śmierci podarowano jej siedem lat „pożyczonego czasu”, aby mogła upewnić się, że Aura-Soma będzie miała mocną, powszechnie uznaną pozycję. Z pomocą flakonika B10, Zielony/Zielony, była w stanie zatroszczyć się o Aura-Somę, dar który otrzymała i zachęcić do zrobienia pierwszego kroku. Po śmierci Vicky Wall w 1991r. odpowiedzialność za kontynuację systemu Aura-Soma przejął jej współpracownik  Mike Booth, którego unikalne zdolności i posiadana wiedza przyczyniła się do rozpowszechnienia Aura-Somy na świecie.

Mike Booth po raz pierwszy raz spotkał Vicky Wall jesienią 1984 r. na wystawie Duchów Ziemi w Malvem Hills w hrabstwie Worcestershire w zachodniej Anglii. Wcześniej, Mike był zaangażowany w praktykę Zen oraz był garncarzem i artystą, którego obrazy nawiązywały do form mandali. We wczesnych latach życia został wprowadzony przez rodziców w nauki teozoficzne, stąd też był obeznany z koncepcją Mistrzów i hierarchią duchowych istot. Przez przypadek zetknął się z Kabałą podczas szkolenia nauczycieli w zakresie studiów poświęconych druidom, które odbywało się  poza Londynem. Mike rozpoznał Vicky Wall, po części, dlatego że, podczas gdy wielu wizjonerów mówi o kolorach, które nas otaczają, Vicky i Mike dzielili postrzeganie prawdziwej aury, która zlokalizowana jest wewnątrz ciała- w złotym obszarze, który zawiera gwiazdę reinkarnacji, punkt światła w centrum  naszej istoty, gdzie znajduje się pamięć pierwszej komórki. Częściowo, z powodu potrzeby potwierdzenia, dzielonej przez nich wspólnie percepcji, Mike odpowiedział na zaproszenie do współpracy z Vicky, którą kontynuowali przez następne siedem lat. Vicky słusznie przypuszczała, że to właśnie Mike, będzie tą osobą, która pomoże wprowadzić Aura-Somę na świecie. Był on jej stałym towarzyszem, który ją wspierał, uczył się od niej, współpracował, a także rozwinął dla nas system Aura-Somy. Wraz z odejściem Vicky, Mike zaakceptował odpowiedzialność dotyczącą kontynuacji, troszczenia się i rozwijania Aura-Somy na świecie.

Aura-Soma jest ciągle rozwijającym się systemem, który może być postrzegany jako zwierciadło i nawiązanie do rozwoju ludzkości. Po narodzinach flakonika B43, Mike przejął odpowiedzialność za powoływanie do życia nowych kombinacji kolorów. Stopniowo Vicky wycofywała się z poświęcania uwagi procesom narodzin butelek, tak aby Mike mógł rozwinąć pewność siebie i zaufanie do zdolności rozwijania systemu przed jej odejściem, tranzytem, który został upamiętniony narodzinami flakonika B78. Butelki kontynuowały swoje objawiania Mike’owi i w momencie powstawania tej strony istniało 110 dwukolorowych kombinacji Equilibrium.

ASIACT

W 1997r., aby promować studia i badania nad terapią kolorami na świecie, utworzono Międzynarodową Akademię (Aura-Soma Art and Science International Academy of Color Technologies). Do chwili obecnej dyplomy otrzymało ponad dwadzieścia pięć tysięcy studentów i Aura-Soma jest nauczana w ponad pięćdziesięciu krajach. W czasie tych wszystkich zmian jedno pozostało stałe- zrozumienie, że informacje są przekazywane, aby się nimi dzielić. Kombinacja doświadczeń wielu ludzi, anegdot i badań prowadzi do zmieniającego się zrozumienia Aura-Somy, z kolei Aura-Soma, odsłania swoje bogactwo w miarę jak ją zgłębiamy.

W ramach studiów nad terapią kolorami uruchomiono program szkolenia konsultantów a dla osób zainteresowanych rozpowszechnianiem tego systemu na świecie programy szkolenia nauczycieli. Kursy szkoleniowe są akredytowane przez Akademię. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej . http://www.asiact.org

Wydaje się, że w miarę jak zmieniają się potrzeby ludzkości, jak ewoluuje zbiorowa świadomość, pojawiają się nowe flakoniki, aby wesprzeć i zaprosić ten proces od wewnątrz.  Można ocenić, że przez ostatnie kilka tysięcy lat miało miejsce przesadne podkreślanie wagi kwestii, które wiążą się z trzema pierwszymi czakrami: czakrą podstawy, sakralną i splotu słonecznego. Czakra podstawy powiązana jest ze sprawami dotyczącymi przetrwania, sakralna z zagadnieniami dotyczącymi zależności i współzależności a splot słoneczny z doświadczeniami lęku i mocy. Wiele napisano o tym, jak ludzkość znajduje się w punkcie przechodzenia z trójwymiarowej do czterowymiarowej świadomości, do zbiorowego otwarcia czakry serca. Czterowymiarowa świadomość przejawia się jako bycie zdolnym do postawienia siebie na miejscu innych- rzeczywiście bycie zdolnym do spojrzenia z ich perspektywy, zrozumienia dlaczego mogą myśleć, działać, czy zachowywać się w określony sposób. Czakra serca związana jest z poczuciem przestrzenności, świadomości i zjednoczenia wewnątrz siebie, zdolności aby wyjść poza zazdrość i zawiść i skorzystać z możliwości poszukiwania prawdy. System Aura-Soma pomaga nam przenieść się poza pierwsze czakry w kierunku serca.