Aura-Soma

Spis treści
Aura-Soma
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Wszystkie strony

Przesłanie systemu Aura-Soma

Jesteś kolorami, które wybierasz -odzwierciedlają one potrzeby twojej istoty.

Vicky Wall

Kolory przemawiają do każdego z nas, niezależnie od tego czy jesteśmy spełnioną dorosłą osobą, czy małym dzieckiem. Nawet ci, którzy są niewidomi, bądź też nie postrzegają kolorów, mogą odczuć wibrację koloru i zostać przyciągnięci do określonych kombinacji.

Słowo aura oznacza światło i odnosi się do faset kolorowego światła wewnątrz każdego z nas, potencjału naszej duszy-zadania duszy. Soma odnosi się do istoty, która zamieszkuje ciało. W języku greckim soma oznacza ciało; w języku aramejskim istotę, w Sanskrycie życiodajne energie, zawierające pole elektromagnetyczne znajdujące się tuż nad ciałem fizycznym. W ten sposób Aura-Soma przekazuje koncepcję, że w gruncie rzeczy jesteśmy istotami skomponowanymi ze światła czy życiodajnych energii. Z perspektywy fizyki kwantowej- cała materia jest światłem wibrującym z różnymi częstotliwościami- na poziomie komórkowym, ludzkie istoty są bio-fotonami, które pobierają i wysyłają światło. Takie zrozumienie jest wyrażone w starożytnym poglądzie Wedyjskim oraz w tradycji tybetańskiej, które opisują nas jako tęczowe istoty.

W systemie Aura-Soma, znaczenie terminu świetlane ciało jest następujące: nowoczesna  fizyka twierdzi, że cała materia włączając w to ciało fizyczne oczywiście- jest światłem o różnych częstotliwościach. Ciała subtelne są również światłem o innych częstotliwościach. Wszystkie ciała razem tworzą świetlane ciało, ale tylko dla ludzi, którzy są tego świadomi. To uświadomienie zachodzi nie tylko na poziomie intelektualnym, ale również na poziomie zmysłowym i psychologicznym. Tego rodzaju doświadczenia wykraczają daleko poza słowa i trudno je  wiernie opisać.


Powstanie Terapii Aura-Soma

Terapia Aura-Soma narodziła się w 1983 r. w Anglii, kiedy jej założycielka Vicky Wall,  otrzymała inspirację pozwalającą jej stworzyć flakoniki Equilibrium jako skutek modlitw i medytacji. Od najmłodszych lat, Vicky podobnie jak ojciec, który był znanym mistrzem Kabały i Zohar, posiadała dar widzenia aury, jasnowidzenia, dar który wzmacniał się w późniejszych latach jej życia, pomimo że dziedziczna cukrzyca spowodowała utratę wzroku. W jej osobie skupiała się intuicja, świadomość subtelnej anatomii, dziedzictwo Kabały a  także wykształcenie w zakresie wiedzy medycznej dotyczącej leczniczych właściwości roślin i naturalnych metod uzdrawiania, które zostały jej przekazane przez ojca. To wykształcenie i unikalna kombinacja odziedziczonych zdolności sprawiła, że Aura-Soma objawiła się i narodziła się poprzez nią w jej końcowych latach życia. Miało to miejsce na początku 1983r , co tak opisuje w swojej biografii:

 


Nagle znalazłam się w otoczeniu przepięknej kaskady kolorów,
które cofały się i napływały tak jak odpływ i przypływ fali, która
delikatnie szumi kiedy się oddala. Kiedy rytmicznie zbliżały się
do mnie, pragnęłam pozostać wewnątrz nich; cała moja istota
została przeniknięta wibracjami nowej energii i spokoju…Wówczas
usłyszałam spokojny, cichy głos „Podziel wody, moje dziecko”
„ Podzielić wody?” Powtórzyłam i wróciłam spadając na ziemię
Jakie wody? Myślałam…
Powtórzyło się to następnej nocy wraz z upomnieniem
„Podziel wody”. Kolejny raz nie mogąc tego pojąć, całkiem szybko
wyszłam z medytacji. Trzeciej nocy zaczęłam się czuć jak Samuel
w świątyni, ponieważ dłużej nie mogłam ignorować tego głosu.
pomimo, że zdroworozsądkowa część mnie mówiła, O czym tu
mówimy? Nie jestem Mojżeszem. Jestem niewidoma, funkcjonuje
zaledwie czterdzieści procent mojego serca i mam prawie
siedemdziesiąt lat. I kogo na ziemi  poprowadziłabym i do czego,
Ziemi Obiecanej?

Ale nie mogłam tego zignorować i wstałam z łóżka. Nie pamiętam kilku następnych godzin z mojego życia, ani w jaki sposób  właściwie narodziły się flakoniki Equilibrium. Wiem tylko tyle, że prowadziły mnie inne ręce.

Vicky Wall, Aura-Soma: Self-Discovery through Color

Kiedy następnego ranka, przyjaciółka Vicky, Margaret zapytała  do czego mają służy te dwukolorowe buteleczki, Vicky odpowiedziała, że nie wie. Aura-Soma Equilibrium, rzeczywiście została zrodzona z tajemnicy i pełne jej zrozumienie wciąż pozostaje tajemnicą, odsłaniającym się objawieniem, odkrywaniem i rozwojem. To, co mówiła Vicky to -to, że nie miała jakichkolwiek wątpliwości, że Aura-Soma jest ponownym pojawieniem się czegoś, co znała w bardzo odległej przeszłości…..

Stopniowo, pełne znaczenie tej struktury zaczęło stawać się jasne.
Była to….. kontynuacja. Wszystko było tak znajome i wlewało się
do świadomości. Stare wino pojawiło się w  nowej postaci, specjalnie
dla Nowej Ery. …Poszukiwano  go przez bardzo długi czas, cofając
się do samego początku czasu gdzie szukano, badano i przypominano
sobie.
……Zabrano mnie do początku, kiedy Bóg powiedział „Niechaj stanie
się światłość” i było światło. Światło było siłą życiową i początkiem
energii życia. Tam ponownie badałam i w ten sposób przypominając
sobie wkroczyłam w tajemniczy i magiczny świat koloru w Wielkim
Boskim Ogrodzie.

Vicky Wall, Aura-Soma: Self-Discovery through Color

Miłość Vicky do ojca była głęboka i bezwarunkowa. Kiedy podczas pierwszych trzech nocy napływały do niej kolorowe fale i niewidzialne ręce prowadziły ją, aby stworzyć pierwsze flakoniki Equilibrium, Vicky czuła, że był to dar jej ojca. W tym czasie, właśnie najlepiej jej znany, jej własny ojciec, mistrz Kabały, był już po drugiej stronie. Z pewnością, to właśnie pełna i otwarta miłość, jaką go darzyła, otworzyła drzwi, przez które mógł przyjść ten przekaz od ducha. Był to bezpośredni przekaz i objawienie dla naszych czasów, czasów, w których ten dar kolorów jest najbardziej potrzebny, dostępny i odpowiedni dla nadchodzącej Nowej Ery.Rozwój  Systemu Aura-Soma

Jedną z najbardziej przemawiających jakości Aura-Somy jest fakt, że jest to wciąż ujawniający się system. Kiedy rodzi się każda następna butelka, gwałtownie rozwija się cały system, jak również wglądy i wiedza ludzi, którzy z nim pracują. Sama Vicky mówiła, że po ostatnim doświadczeniu bliskim śmierci podarowano jej siedem lat „pożyczonego czasu”, aby mogła upewnić się, że Aura-Soma będzie miała mocną, powszechnie uznaną pozycję. Z pomocą flakonika B10, Zielony/Zielony, była w stanie zatroszczyć się o Aura-Somę, dar który otrzymała i zachęcić do zrobienia pierwszego kroku. Po śmierci Vicky Wall w 1991r. odpowiedzialność za kontynuację systemu Aura-Soma przejął jej współpracownik  Mike Booth, którego unikalne zdolności i posiadana wiedza przyczyniła się do rozpowszechnienia Aura-Somy na świecie.

Mike Booth po raz pierwszy raz spotkał Vicky Wall jesienią 1984 r. na wystawie Duchów Ziemi w Malvem Hills w hrabstwie Worcestershire w zachodniej Anglii. Wcześniej, Mike był zaangażowany w praktykę Zen oraz był garncarzem i artystą, którego obrazy nawiązywały do form mandali. We wczesnych latach życia został wprowadzony przez rodziców w nauki teozoficzne, stąd też był obeznany z koncepcją Mistrzów i hierarchią duchowych istot. Przez przypadek zetknął się z Kabałą podczas szkolenia nauczycieli w zakresie studiów poświęconych druidom, które odbywało się  poza Londynem. Mike rozpoznał Vicky Wall, po części, dlatego że, podczas gdy wielu wizjonerów mówi o kolorach, które nas otaczają, Vicky i Mike dzielili postrzeganie prawdziwej aury, która zlokalizowana jest wewnątrz ciała- w złotym obszarze, który zawiera gwiazdę reinkarnacji, punkt światła w centrum  naszej istoty, gdzie znajduje się pamięć pierwszej komórki. Częściowo, z powodu potrzeby potwierdzenia, dzielonej przez nich wspólnie percepcji, Mike odpowiedział na zaproszenie do współpracy z Vicky, którą kontynuowali przez następne siedem lat. Vicky słusznie przypuszczała, że to właśnie Mike, będzie tą osobą, która pomoże wprowadzić Aura-Somę na świecie. Był on jej stałym towarzyszem, który ją wspierał, uczył się od niej, współpracował, a także rozwinął dla nas system Aura-Somy. Wraz z odejściem Vicky, Mike zaakceptował odpowiedzialność dotyczącą kontynuacji, troszczenia się i rozwijania Aura-Somy na świecie.

Aura-Soma jest ciągle rozwijającym się systemem, który może być postrzegany jako zwierciadło i nawiązanie do rozwoju ludzkości. Po narodzinach flakonika B43, Mike przejął odpowiedzialność za powoływanie do życia nowych kombinacji kolorów. Stopniowo Vicky wycofywała się z poświęcania uwagi procesom narodzin butelek, tak aby Mike mógł rozwinąć pewność siebie i zaufanie do zdolności rozwijania systemu przed jej odejściem, tranzytem, który został upamiętniony narodzinami flakonika B78. Butelki kontynuowały swoje objawiania Mike’owi i w momencie powstawania tej strony istniało 110 dwukolorowych kombinacji Equilibrium.

ASIACT

W 1997r., aby promować studia i badania nad terapią kolorami na świecie, utworzono Międzynarodową Akademię (Aura-Soma Art and Science International Academy of Color Technologies). Do chwili obecnej dyplomy otrzymało ponad dwadzieścia pięć tysięcy studentów i Aura-Soma jest nauczana w ponad pięćdziesięciu krajach. W czasie tych wszystkich zmian jedno pozostało stałe- zrozumienie, że informacje są przekazywane, aby się nimi dzielić. Kombinacja doświadczeń wielu ludzi, anegdot i badań prowadzi do zmieniającego się zrozumienia Aura-Somy, z kolei Aura-Soma, odsłania swoje bogactwo w miarę jak ją zgłębiamy.

W ramach studiów nad terapią kolorami uruchomiono program szkolenia konsultantów a dla osób zainteresowanych rozpowszechnianiem tego systemu na świecie programy szkolenia nauczycieli. Kursy szkoleniowe są akredytowane przez Akademię. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej . http://www.asiact.org

Wydaje się, że w miarę jak zmieniają się potrzeby ludzkości, jak ewoluuje zbiorowa świadomość, pojawiają się nowe flakoniki, aby wesprzeć i zaprosić ten proces od wewnątrz.  Można ocenić, że przez ostatnie kilka tysięcy lat miało miejsce przesadne podkreślanie wagi kwestii, które wiążą się z trzema pierwszymi czakrami: czakrą podstawy, sakralną i splotu słonecznego. Czakra podstawy powiązana jest ze sprawami dotyczącymi przetrwania, sakralna z zagadnieniami dotyczącymi zależności i współzależności a splot słoneczny z doświadczeniami lęku i mocy. Wiele napisano o tym, jak ludzkość znajduje się w punkcie przechodzenia z trójwymiarowej do czterowymiarowej świadomości, do zbiorowego otwarcia czakry serca. Czterowymiarowa świadomość przejawia się jako bycie zdolnym do postawienia siebie na miejscu innych- rzeczywiście bycie zdolnym do spojrzenia z ich perspektywy, zrozumienia dlaczego mogą myśleć, działać, czy zachowywać się w określony sposób. Czakra serca związana jest z poczuciem przestrzenności, świadomości i zjednoczenia wewnątrz siebie, zdolności aby wyjść poza zazdrość i zawiść i skorzystać z możliwości poszukiwania prawdy. System Aura-Soma pomaga nam przenieść się poza pierwsze czakry w kierunku serca.


Powiązania z innymi starożytnymi systemami mądrości.

Wydaje się, że w obecnej erze starożytne i wewnętrzne prawdy wpływają do świadomości  we wzmożony sposób. Wygląda na to, że Aura-Soma jest darem danym z Boskiego Źródła po to, aby w sposób radykalny pomóc nam postrzegać i zrozumieć te prawdy. Vicky nazwałaby to wieloznacznie „starym winem w nowych butelkach”. Ten język kolorów został udostępniony każdemu, niezależnie od rasy, wyznania, religii czy politycznego kontekstu. W tym języku, w sekwencji kolorów, w ich wzajemnych powiązaniach z numerami, z tarotem, z czakrami, zawarte są pokłady prawdy, które warstwa po warstwie czekają na ujawnienie. Są one dostępne dla każdego, kto jest ciekawy i pragnie doskonalić postrzeganie i dla wszystkich, którzy kochają kolory, zapachy i poszukują wewnętrznych przygód. Informacja ta jest zakodowana w kolorach, w sekwencji kolorów wyboru czterech flakoników, w numerach butelek i na wiele innych sposobów.

Odkryto, że system Aura-Soma posiada odniesienia do innych starożytnych systemów, które z kolei były badane i zostały uznane za prawe i wiarygodne. Vicky i Mike wykazali, że Aura-Soma dzięki równoważności numerów i kolorów jest powiązana z Kabałą, tarotem oraz I Chingiem. Każdy z tych systemów  na swój sposób dostarcza sposobu, aby zrozumieć i postrzegać naturę naszej rzeczywistości.

I Ching znany również jako Chińska Księga Przemian jest refleksyjnym studium, które prowadzi nas w kierunku harmonii z siłami kosmosu.

Kabała, Judaistyczna, mistyczna nauka jest żywym doświadczeniem związku ludzkości z Bogiem.

Tarot, którym zainteresowano się w Europie w średniowieczu, dostarcza obrazowego opisu ludzkiej podróży w trakcie ewolucji.

Ponieważ systemy te się ze sobą zlewają, każdy z nich rzuca światło na pozostałe, wnosząc do nich większe zrozumienie i głębię. Aura-Soma jako system, jest nieinwazyjną, samoistnie dobierającą się terapią kolorami. Jej celem jest ułatwienie nam nawiązania połączenia pomiędzy naszą świetlaną istotą i światłem naszego ciała fizycznego. Pierwotnie połączenie to wyraża się poprzez kolor i pomaga nam stać się bardziej świadomymi światła wewnątrz nas oraz życiodajnych energii światła, które nas otaczają. Poprzez proces wybierania z ponad stu możliwości, czterech flakoników Equilibrium, do których jesteśmy najbardziej przyciągani, możemy dowiedzieć się, które częstotliwości światła najbardziej nas dotyczą. Również, poprzez nauczenie się języka koloru zdajemy sobie sprawę, co nasze wybory mówią o naszych najgłębszych potrzebach i darach. Możemy otrzymać także wsparcie w zrozumieniu naszego świetlanego ciała i tego, że jesteśmy istotami światła.

Aura-Soma staje się żywa dzięki naszej interakcji z flakonikami Equilibrium, Pomanderami, Kwintesencjami, Esencjami Archanielskimi i Kolorowymi Esencjami. Podczas gdy uczenie się znaczenia kolorów może stanowić kuszącą perspektywę, istotne jest również rzeczywiste doświadczenie, które wypływa z wejścia w kontakt z podstawowymi elementami systemu. Nie tylko przenoszone są informacje pochodzące z królestwa roślin i minerałów, ze świata kolorów i światła i zgromadzonej mądrości Aura-Somy, ale również przekazywane jest zrozumienie ze zbiorowego do personalnego aspektu nas samych. Nasza wewnętrzna zdolność rozpoznawania zostaje wzmocniona. Kiedy następuje proces indywidualizacji, budzimy się i zostajemy zainspirowani, stajemy się bardziej zestrojeni ze swoim potencjałem i zaczynamy również go przejawiać, wnosząc bardziej siebie, swoje przeznaczenie, talenty i dary do świata.