Matryca Krystaliczna

Spis treści
Matryca Krystaliczna
Strona 2
Wszystkie strony

Żyjąca Matryca

Najnowsze badania naukowe z dziedziny fizyki kwantowej sprawiły, że ludzie zaczęli inaczej postrzegać otaczającą ich rzeczywistość. Do tego dołączyły się nowo powstałe teorie opisujące znany nam wszechświat jako siatkę krystaliczną, bez której powstanie życia w kosmosie byłoby niemożliwe.
Amerykański biolog dr James L. Oschman twierdzi w swojej książce Energy Medicine - The Scientific Basis” - że ludzkie ciało to skomplikowana wielofunkcyjna matryca krystaliczna, która jak antena ciągle odbiera, transformuje i przesyła wszelkiego rodzaju sygnały informacyjne oraz energię. Matryca zbudowana jest głównie z dwóch typów kryształów: piezo-kryształów i ciekłych kryształów.

Dzięki tej strukturze krystalicznej w ludzkim ciele mogą zachodzić procesy kwantowe. James L. Oschman uważa, że niektóre ruchy lub rytualne postawy ciała znane z jogi albo Tai Chi sprawiają, że w ciele człowieka dochodzi do molekularnych zmian, umożliwiających organizmowi odbiór pewnych częstotliwości rezonansowych. Również wiele tradycyjnych systemów medytacyjnych opartych na technikach oddychania i spowalnianiu pracy serca prowadzi do podobnych efektów. Swoją śmiałą teorią sugeruje, że w momentach osiągnięcia pełnej synchroniczności w strukturze krystalicznej ludzkiego ciała i wejścia na wyższy poziom wibracyjny może dochodzić do efektu kondensatu Bosego-Einsteina opisującego efekt kwantowy polegający na tym, że wiele cząstek zaczyna zachowywać się tak, jak jedna cząstka, co w przełożeniu na język ezoteryczny mogłoby oznaczać osiągnięcie pełnej jedności z otaczającą nas przestrzenią na wszystkich poziomach i wymiarach.

Jeśli zatem, jak sugeruje James L. Oschman, tworzenie struktur krystalicznych nie jest wyjątkiem lecz raczej regułą potrzebną do zaistnienia życia we wszechświecie, nasze umysły także zbudowane są na tej zasadzie i pracują w trybie kwantowym. Dzięki temu mogą wpływać na rzeczywistość z tego samego kwantowego poziomu. Wymaga to jedynie bardziej intuicyjnego niż świadomego ingerowania w rzeczywistość, bo jak wiemy skupianie się na czymś sprawia, że struktura danej rzeczy przechodzi z rozedrganej fali w ustabilizowaną cząstkę, która opiera się naszym myślom i nie można jej dowolnie kształtować. Tymczasem rzeczywistość falowa pozwala nam na manipulowanie i wymienianie poszczególnych części oraz całych fragmentów informacji składających się na daną rzecz, zwierzę lub osobę. Żeby jednak nauczyć się tego powinniśmy wyzwolić się z ograniczających nas własnych schematów myślowych.

Niezależnie od prac Jamesa L. Oschmana polski terapeuta Hubert Ruhs, mieszkający na stałe w Niemczech stworzył teorię żyjącej struktury krystalicznej i oparł na niej własny system terapii energetycznej. Hubert Ruhs 46-letni - uzdrowiciel, radiesteta, chirurg fantomowy i znawca rytuałów szamańskich od piętnastu lat pracuje z energiami. Na podstawie własnych badań opracował system zmiany wzorców energo-informacyjnych oraz podłączania się do wszystko przenikającej matrycy krystalicznej.

Zdaniem Huberta Ruhsa wszystkie żywe istoty otoczone są rodzajem wielowymiarowej siatki krystalicznej, która ma bezpośredni wpływ na ich ciała subtelne. Świadome połączenie się z tą matrycą umożliwia dostęp do zjednoczonego pola czystej świadomości i wejście na poziom kwantowy postrzegania, na którym można dokonywać dowolnych zmian w "obiektywnej" rzeczywistości. I chociaż każdy ma taką możliwość to na skutek "błędów wychowawczych" sami się na nią zamykamy.