Niebieski - Ponad Dualnością

Teraz jest czas by zrozumieć
Że twoje pojęcie dobra i zła
Są tylko dziecięcymi podpórkami
Które trzeba odłożyć na bok
Aby w końcu zacząć żyć autentycznie i z miłością

Hafiz


Niebieska energia jest najbardziej podstawową z podstawowych - jest bazą, z której powstają wszystkie pozostałe kolory. Sposób, w jaki kolor się na pojawia się świecie i manifestuje się w nim za pomocą niebieskiego światła, jest związany z koncepcją dualizmu i paradoksu tak typowego dla naszej niebieskiej planety. Niebieska energia reprezentuje męski autorytet i kobiecą troskliwość, świadomy umysł i świadome serce, polaryzację i jej naczynie, ,,Być albo nie być……”

Butelka 2-,,Flakonik Pokoju”, niebieski/niebieski w kartach tarota odpowiada Kapłance, natomiast w Drzewie Życia umiejscowiona jest w środkowym filarze - filarze równowagi. Kapłanka jest zdyscyplinowana i kontroluje walkę przeciwieństw: reprezentuje Duszę, szczyt Boskiej doskonałości. W ten sposób wyraża obietnicę, że jesteśmy w stanie przebić zasłonę, wyjść poza formę i podążać z  prądem ducha.

Naturą umysłu jest postrzeganie dualności, które sprawia, że poszukujemy głębszego zrozumienia.

Będąc na łasce świata paradoksów i dualizmu, nasze serce zostaje uwięzione, co sprawia, że nie jest ono zdolne do pełnej ekspresji. Zatem naszą podstawową motywacją jest odszukanie, w gąszczu uwarunkowań i  rodzinnych  wzorców, swojego prawdziwego ja i tym samym  oswobodzenie głębokich  wezwań  własnego serca.

Butelka 3, ,,Flakonik Serca” lub ,,Flakonik Atlantycki”, niebieski/zielony mówi o wyrażaniu naszych uczuć (zielony), które komunikujemy w pełen spokoju sposób (niebieski). Świątynia serca jest medium służącym do komunikacji z innymi i ta butelka wspiera nas w większym odczuwaniu jedności z innymi. Niebieski wychodzi poza indywidualne spełnienie: nie możemy prawdziwie uczestniczyć w kolektywnej naturze naszych czasów dopóki nie uświadomimy sobie  istniejącej pomiędzy nami  wrodzonej jedności. Jednakże nie poznamy jedności dopóki nasze własne serce nie będzie wolne.

Każda z 12 butelek z niebieską frakcją pomoże nam w prawdziwym zrozumieniu, wnosi jasność umysłu i tym samym pomaga w utrzymaniu spokoju, a my stajemy się bardziej zdolni do tworzenia nowych związków pomiędzy analitycznym rozumem (umysł) i odżywczą intuicją (serce).

Zrozumieć (ang.understand) w istocie znaczy „stanąć pod” (ang.stand under) – znaleźć się w centrum ziemi-w punkcie, do którego skierowane są wszystkie ludzkie stopy i korzenie roślin, który podtrzymuje wszystko: miejsce,,nie rzeczy” - pustki, której spokój przekracza wszelkie zrozumienie. Z tego miejsca jesteśmy zdolni objąć wszystkie doświadczenia bez ograniczeń dualizmu, bez etykiet dobra i zła, słuszne czy niesłuszne.

W tym akcie uwolnienia jaźni z koła narodzin, kochania i umierania, możemy przekroczyć swój cień i rozpocząć podróż uzdrowienia naszego serca. Ufając naszym najgłębszym pragnieniom jesteśmy w stanie podążać za własną matrycą (ang.blueprint) i prowadzić zrównoważone, pełne harmonii życie.

Jedno serce, jedna droga.


tłum. Barbara Motyka

źródło: http://www.asiact.org/archive/astrology/astro.asp?y=2009&m=12