Zielony - Odporność -Siła Odnowy

,,Ptak został obdarowany przywilejem, którego nie posiada człowiek. Ludzie żyją uwięzieni w pułapce własnych, sztucznie stworzonych praw i tradycji; ptaki żyją w zgodzie z  naturalnymi prawami Boga, który sprawił, że ziemia krąży wokół słońca.”

Kahil Gibran

 

Zielony został stworzony z podstawowych kolorów niebieskiego (niebo) i żółtego (słońce) i w znaczeniu Aura-Somy reprezentuje serce, zdolność stania się obserwatorem i nadzorowania prawdziwej natury naszej ziemskiej egzystencji.Przesłanie  jakie niesie ze sobą zielony jest takie, że kiedy jesteśmy w stanie zestroić naszą indywidualną wolę (żółty) z wyższą wolą (niebieski) stajemy się zdolni, aby zintegrować własną wewnętrzną i zewnętrzną przestrzeń i pozwalamy innym, aby uczynili to samo.

Jako, że zmierzamy w kierunku większego zestrojenia, w sposób naturalny stajemy się bardziej odporni, wykraczamy poza role, które mogliśmy przybrać i rozwijamy większą elastyczność. Odporności można się samemu nauczyć, ale nie możemy jej nauczyć kogoś. Ludzie odporni nie będąc związani poprzez socjalne czy kulturowe role posiadają elastyczne podejście do każdej sytuacji, co umożliwia im wybierać, działać z serca i w ten sposób być wiernym swojemu prawdziwemu ja.

Termin odporność, sprężystość (angl. resilience) został zdefiniowany w  słowniku jako ,,zdolność napiętego ciała do odnowy swojego rozmiaru i kształtu po deformacji w szczególności spowodowanej wszechstronnym obciążeniem”.  Etymologicznie znaczenie słowa odporność, sprężystość- w języku angielskim resilience, może być tłumaczone jako: powrót (ang. re=back)  i  skok (ang. salire=jump); na podstawie dzieł Arystotelesa można wysunąć wniosek, że termin ten odnosi się do serca embrionu, co wydaje się być skokiem, stąd też pojawia się możliwość odbicia się i powrotu do naszego pierwotnego, początkowego stanu.

Mamy osiemnaście flakoników Equilibrium z zielonym kolorem występującym  w jednej z frakcji.  Każda z tych butelek może asystować ci w rozwoju w kierunku prawdy o sobie samym, może ci pomóc znaleźć Drogę  i  prawdopodobnie ponownie nakreślić  twoją wewnętrzną mapę rzeczywistości. Kiedy wykonujesz głęboką pracę transformacyjną, twoja mapa rzeczywistości może zmieniać się wiele razy.

Zielona substancja w każdej z tych butelek może wesprzeć cię w dotarciu do twojego przysłowiowego śmigłowca, do odkrycia panoramicznej świadomości tak, że możesz zdać sobie sprawę, że wewnętrzna mapa, którą stworzyłeś  nie jest w żadnym przypadku rzeczywistością- jest zaledwie tylko interpretacją twojej rzeczywistości. Zielony tworzy przestrzeń wewnątrz, której możesz być w stanie zmienić kierunek, dokonać skoku wiary wiedząc, że proces ten  zrodzi poszerzoną mapę, taką która będzie ci służyła znacznie lepiej.

,,Prawda jest wówczas, gdy ktoś daje sobie przestrzeń  by zobaczyć siebie takim jakim jest. To mądrość wynikająca z poszukiwań. Zdolność do podejmowania właściwych decyzji w nawiązaniu do naszego życiowego celu. Bycie w stanie znalezienia właściwego kierunku, który doprowadzi tam gdzie ktoś powinien być.”

Rozszerzona myśl przewodnia dla buteleczki 63, Djwal Khul and Hilarion, szmaragdowo zielony/jasny zielony

tłum. Lilla Kamieńska

źródło:http://www.asiact.org/archive/astrology/06-10.asp