Fioletowy - Żywa Wiara

,,Jasno fioletowa energia mówi o przemianie uwarunkowanych wzorców zachowań tworzących różne typy osobowości i role, jakie my aktorzy odgrywamy. Nie identyfikowanie się z tymi wzorcami jest uwolnieniem się od nich."

Mike Booth, Wzniesieni Mistrzowie i Kosmiczne Mistrzowskie Byty

Fioletowy jest II-rzędowym kolorem powstałym z podstawowego niebieskiego i podstawowego czerwonego i przynosi niektóre przesłania ich obu: przyniesienie nieba (niebieski) na ziemię (czerwony) oznacza stanie się świadomym wewnętrznej duchowej istoty żyjącej w naszym ciele (czerwony). Tak jak napisał Teilhard De Chardin: „jesteśmy duchowymi bytami będącymi w ludzkiej podróży.” Fioletowy jest kolorem, który jak żaden inny  kolor w Aura Somie pojawia się w największej ilości butelek i jest kluczem do uczynienia wszystkich  duchowych rzeczy praktycznymi.

Gdy żyjemy w sposób nieświadom, bieżące okoliczności (które w jakiś sposób przypominają nam zniewagi i zranienia z przeszłości) aktywują nasze stare rany. Jeśli w danej chwili nie radzimy sobie ze swoimi stratami poprzez przeżycie wszystkich naszych uczuć, ubieramy nasze zranienie przybierając jakąś rolę. Rola jest twardą zewnętrzną skorupą, którą budujemy, gdy zewnętrzne okoliczności zostawiły w nas poczucie bezwartościowości i tak mocnej porażki, że prowadzi to do zaniechania samego siebie. Rola jest robieniem właściwych rzeczy z niewłaściwych powodów i często skrywa wiele bólu.

Natura nowoczesnego świata sprawia, że często czujemy się zmuszenie do odgrywania ról, świadomość do jakiego stopnia jest to nasza gra - jest istotna dla naszej prawdziwej natury, dla naszej duszy. Część nas wie, że życie jest grą, którą tworzymy, kiedy idziemy poprzez życie. Naszym świadomym wyborem jest stanie się jak aktor, który gra Hamleta: może się dobrze bawić mimo tego, że Hamlet cierpi i umiera.

Użycie którejkolwiek z 22 buteleczek z fioletową frakcją może nam pomóc w zrewidowaniu ról, które gramy i przebudzić nas do naszego prawdziwego ja. Fioletowy jest kolorem transformującym: kiedy jesteśmy w kontakcie z naszym prawdziwym ja, jesteśmy również w kontakcie z tym co leży pod skorupą naszego gniewu, lęku i uwarunkowanych reakcji . Jesteśmy w stanie to uleczyć i stać się bardziej akceptującym, tolerancyjnym i pogodnym.

Chociaż umysł może błądzić, nasze ciało jest zawsze obecne w danej chwili, jedną z dróg odkrycia naszej istoty jest bycie świadomym naszych cielesnych reakcji, zauważenie kiedy czujemy jakiś dyskomfort i bycie naprawdę zaciekawionym cokolwiek się dzieje. Pozwolić uczuciom wznosić się i opadać: zaufać (niebieski) mądrości naszego ciała (czerwony).

W prawdziwej służbie to jakość naszego bycia ma znaczenie, a nie nasze działania. Przebudzone działanie jest świadomym wyborem czynności dla nas odżywczej zamiast tej, którą  powinnyśmy  wykonać. Nie to co robisz, ale jak to wykonujesz determinuje czy spełniasz swoje przeznaczenie, a to jak wykonujesz to, co robisz określone jest przez twój poziom świadomości.

,,Poprzez przebudzone działanie jednoczysz się z zewnętrznym celem wszechświata. Świadomość płynie przez ciebie do świata. Płynie do tego co robisz , jest przewodnikiem i nadaje temu moc spełnienia"

Eckhardt Tolle, Nowa Ziemiatłum. Barbara Motyka

źródło:http://www.asiact.org/archive/astrology/07-02.asp