Zielony- Astrologia, październik 2012

A teraz zdradzę ci moją tajemnicę, bardzo prostą tajemnicę,  prawdę można widzieć tylko sercem, to co jest istotne jest niewidzialne dla oczu.

Antoine Saint-Exupery

 

Już od dawna różne duchowe tradycje na całym świecie uznawały wpływ emocji na zdrowie i system immunologiczny człowieka. Począwszy od lat dziewięćdziesiątych naukowcy badają i zbierają dowody dotyczące nie tylko wpływu siły uczuć człowieka na jego ciało, ale również roli, jaką odgrywają emocje w kreowaniu naszego świata. Wzrosło również zainteresowanie określeniem miejsca, z, którego wydają się pochodzić uczucia i emocje- ludzkiego serca.

Serce powszechnie uważane jest za siedlisko emocji , w łacinie emocje opisane są jako ,,motus anima”co dosłownie znaczy ,,duch ,który nas porusza”. Każda z 18-u buteleczek z zieloną frakcją może nas wspierać w rozwijaniu zdolności potrzebnych do poradzenia sobie z własnymi emocjami i osiągnięciu mentalnej jasności (panoramicznej uważności) tak, aby móc efektywnie podejmować decyzje i rozwiązywać problemy.  W naszej tęczy kolorów, kolor zielony odnosi się do energii otaczającej serce. Zielony jest kolorem II-rzędowym powstałym ze zmieszania podstawowych kolorów niebieskiego i żółtego: zjednoczenie wyższej woli z wolą indywidualną – poprzez radość naszego wewnętrznego życia wymuszoną wiarą i zaufaniem, doświadczamy harmonii z własnym sercem.

Ostatnio najnowsze technologie pomiarowe badają możliwość istnienia odrębnej inteligencji serca niezależnej od mózgu, która może być przewodnikiem naszego indywidualnego życia, jak również źródłem realizacji naszego kolektywnego potencjału. Ale to nie wszystko… udokumentowano również, że wokół serca znajduje się pole energii w kształcie pączka, które rozciąga się poza ciało na odległość od pięciu do ośmiu stóp. I chociaż to pole energii serca nie jest aurą ani praną opisywaną w tradycji Sanskrytu, to może być ono ekspresją energii, która bierze swój początek z tego obszaru. (Greg Braden)

Pole wokół serca łączy nas z matrycą subtelnej formy energii, która nie przypomina niczego, co znaliśmy z przeszłości (prawdopodobnie też dlatego, trwało to tak długo zanim naukowcy je odkryli); to pole energii wydaje się być podobne do szczelnie splecionej pajęczyny ; tworzy ono nie tylko naczynie, w którym może zaistnieć wszechświat, ale łączy nas również ze wszystkim co jest. I pomyśleć, że nasze serca i uczucia łączą nas i mają wpływ na konstrukcję tworzenia! I jak na zawołanie Butelka 3 , Flakonik Serca/Flakonik Atlantycki, niebieski/zielony stwarza nam możliwość bycia bardziej spokojnym w odniesieniu naszego istnienia na ziemi- wewnątrz fizyczności.. Flakonik ten również reprezentuje przejście do 4 wymiaru, który dotyczy naszego związku z czasem… zdolności, aby być obecnym wewnątrz jaźni, być bardziej świadomym.

Każda z buteleczek z zieloną frakcją wspiera nas w stworzeniu przestrzeni, w której umysł może się wyciszyć, umożliwiając nam przesunięcie uważności do obszaru serca i skupienie się na pozytywnych emocjach- stanie umysłu, który nosi nazwę ,,koherentnej emocji”. ,, Przestrzeń do odnalezienia mądrości w głębi własnego ja jest spełnieniem kierunku świadomego umysłu” Mike Booth  omawiając kombinację zielonego i złotego we flakoniku 31 ,,Fontanna”

Cisza stwarza okazje by słuchać naszego serca i przekazów, które mogą być przekazywane indywidualnie i w rezonansie z innymi sercami. Używanie zielonego wspiera nas w wytworzeniu przestrzeni gdzie możemy słuchać (słowo ‘hear’ –słuchać jest zamknięte w słowie ‘heart’ -serce) amplifikacji -wzmocnienia innego głosu, głosu nie należącego do człowieka, głosu natury, głosu kolektywnego.

Dla Arystotelesa serce jest siedzibą duszy. Pozwól swojemu sercu rozejrzeć się dookoła: Czy komunikujesz się poprzez serce? Czy współtworzysz czy niszczysz dany ci świat? Nasze serce zna odpowiedź.

Serce ma swoje powody, których powód nie jest znany. Pascal


źródło: www.asiact.org/archive/astrology/astro.asp?y=2012&m=10

tłum: Lilla Kamieńska